Chính sách bảo mật

Giới thiệu

Tuyên bố về quyền riêng tư này áp dụng cho trang web blueantwireless.com và mọi hoạt động kinh doanh của BlueAnt Wireless Pty Ltd (ABN 34 107 793 546) và các công ty con của nó ("BlueAnt") trong phạm vi chúng ảnh hưởng hoặc liên quan đến việc thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý thông tin cá nhân. BlueAnt hiểu tầm quan trọng đối với khách hàng của mình trong việc xử lý kín đáo và bảo mật thông tin cá nhân của họ.

Chính sách của BlueAnt là tuân thủ các yêu cầu của Đạo luật quyền riêng tư năm 1988 và Nguyên tắc quyền riêng tư quốc gia có trong Đạo luật đó trong mọi hoạt động của BlueAnt liên quan đến việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý thông tin cá nhân. Trong Tuyên bố về quyền riêng tư này, thông tin cá nhân có nghĩa là thông tin hoặc ý kiến ​​(bao gồm thông tin hoặc một phần hình thành ý kiến ​​của cơ sở dữ liệu), dù đúng hay không và có được ghi dưới dạng tài liệu hay không, về một cá nhân có danh tính rõ ràng hoặc có thể được xác định một cách hợp lý, từ thông tin hoặc ý kiến ​​(nguồn: Đạo luật quyền riêng tư 1988).

Bộ sưu tập

Dù là cho BlueAnt hay khách hàng của BlueAnt, BlueAnt sẽ thu thập thông tin cá nhân bằng các phương tiện hợp pháp và công bằng chứ không phải theo cách xâm phạm vô lý. Nếu có thể, BlueAnt sẽ cho biết mục đích thu thập thông tin cá nhân và sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân liên quan đến một cá nhân từ cá nhân đó.

Sử dụng và tiết lộ

BlueAnt sẽ không sử dụng thông tin cá nhân liên quan đến một cá nhân cho mục đích khác với mục đích chính mà thông tin đó được thu thập, trừ khi BlueAnt hoặc khách hàng của BlueAnt nhận được sự đồng ý của cá nhân đó về việc sử dụng thông tin đó cho mục đích sử dụng thứ cấp, chẳng hạn như tiếp thị trực tiếp hoặc để xác minh vận chuyển. Nếu không thể có được sự đồng ý của cá nhân đó và cá nhân đó đã cho BlueAnt hoặc khách hàng của BlueAnt biết mong muốn của cá nhân đó là không nhận thêm bất kỳ thông tin tiếp thị trực tiếp nào, BlueAnt sẽ ngừng mọi thông tin tiếp thị trực tiếp tới cá nhân đó. Vì mục đích xác minh vận chuyển, BlueAnt thông qua nhà cung cấp vận chuyển của mình, có thể cung cấp số theo dõi cho địa chỉ email của khách hàng nhằm mục đích duy nhất là thông báo trạng thái vận chuyển sản phẩm. Thông tin cá nhân được thu thập và/hoặc lưu trữ cho một khách hàng không bao giờ được sử dụng hoặc tiết lộ cho khách hàng khác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác.

Chất lượng dữ liệu

BlueAnt sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng thông tin cá nhân mà nó lưu giữ là chính xác, đầy đủ và cập nhật.

Bảo mật dữ liệu

BlueAnt tự hào về sự tinh tế của hệ thống, mạng và quy trình bảo mật dữ liệu của mình. Đặc biệt, tất cả các cơ sở dữ liệu do BlueAnt duy trì đều được bảo vệ bằng các liên kết mạng an toàn, được bổ sung bởi tường lửa, mã hóa phần cứng và phần mềm, bảo vệ bằng mật khẩu, chống vi-rút và các quy trình chất lượng nội bộ. Tất cả nhân viên của BlueAnt được yêu cầu ký các cam kết bảo mật mở rộng đến thông tin khách hàng.

Sự cởi mở

Theo yêu cầu của các cá nhân, BlueAnt sẽ cho những cá nhân đó biết loại thông tin cá nhân mà nó nắm giữ, mục đích lưu giữ và cách BlueAnt thu thập, lưu giữ và sử dụng thông tin đó.

Truy cập và sửa chữa

Theo yêu cầu của một cá nhân, nhưng tuân theo các trường hợp ngoại lệ do Nguyên tắc quyền riêng tư quốc gia quy định, BlueAnt hoặc khách hàng của họ mà thông tin được lưu giữ sẽ cung cấp cho cá nhân đó quyền truy cập vào thông tin cá nhân của họ và sẽ cho phép cá nhân đó có cơ hội hợp lý để sửa bất kỳ sai sót nào. thông tin không chính xác hoặc lỗi thời. Yêu cầu truy cập vào thông tin cá nhân do BlueAnt nắm giữ liên quan đến một cá nhân có thể được cá nhân đó gửi tới BlueAnt hoặc, nếu được chỉ định, cho khách hàng của BlueAnt. Một khoản phí có thể được áp dụng.

Số nhận dạng

BlueAnt sẽ không sử dụng số hồ sơ thuế hoặc số nhận dạng khác do chính phủ cấp, ngoài ABN, để xác định bản ghi thông tin cá nhân liên quan đến một cá nhân.

ẩn danh

Nếu có thể, BlueAnt sẽ duy trì tính ẩn danh của một cá nhân trong cơ sở dữ liệu thông tin cá nhân trừ khi danh tính của cá nhân đó là cần thiết để thực hiện một hoạt động hợp pháp.

Thông tin nhạy cảm và sức khỏe

BlueAnt sẽ áp dụng các quy trình đặc biệt nghiêm ngặt đối với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý bất kỳ thông tin cá nhân nào bao gồm thông tin nhạy cảm (ví dụ: thông tin liên quan đến chủng tộc, tôn giáo, đảng phái chính trị) hoặc thông tin sức khỏe (ví dụ: thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe của một cá nhân).

Khách hàng của BlueAnt

Với tư cách là nhà cung cấp sản phẩm Bluetooth hàng đầu của Úc, BlueAnt sẽ hợp tác với khách hàng của mình để thực hiện nhiều dịch vụ khác nhau có thể liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân. BlueAnt sẽ yêu cầu khách hàng của mình đảm bảo rằng tất cả thông tin cá nhân đó đã được thu thập hợp pháp và tuân thủ Nguyên tắc bảo mật quốc gia và đã nhận được tất cả sự đồng ý cần thiết cho mục đích sử dụng thông tin cá nhân đó.

Nhà thầu phụ

BlueAnt yêu cầu tất cả các nhà thầu phụ của mình tuân thủ nghiêm ngặt Nguyên tắc bảo mật quốc gia.

Liên hệ với BlueAnt

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào liên quan đến chính sách và thực tiễn về quyền riêng tư của BlueAnt, mọi yêu cầu truy cập vào thông tin cá nhân của một cá nhân do BlueAnt nắm giữ và mọi thắc mắc chung về quyền riêng tư, vui lòng liên hệ với chúng tôi để thảo luận về mối quan ngại của bạn.