Sự bền vững

Sáng kiến bền vững

  • BlueAnt rất coi trọng tính bền vững và tác động đến môi trường và chúng tôi đang triển khai nền kinh tế tuần hoàn vào quá trình Phát triển Sản phẩm của mình
  • BlueAnt đã chuyển đổi tất cả các sản phẩm sang sử dụng bao bì bằng giấy trong suốt năm 2023. Tất cả bao bì mới hiện đều có thể tái chế hoàn toàn
  • Hiện chúng tôi đã sẵn sàng chuyển sang sử dụng vật liệu đóng gói dựa trên FSC vào năm 2024
  • Tất cả các sản phẩm BlueAnt hiện được sản xuất bởi BSCI và/hoặc nhà cung cấp khiếu nại Sedex và BlueAnt là thành viên của Sedex
  • Mực sử dụng trên bao bì là mực làm từ đậu nành
  • Trong buổi hòa nhạc, chúng tôi đang phát triển các sản phẩm mới bằng cách kết hợp các vật liệu tái chế và dựa trên cellulose được trồng có trách nhiệm, từ đó loại bỏ khoảng 10 triệu chai nhựa mỗi năm khỏi rác thải vào năm 2025 và hơn thế nữa