מדיניות הפרטיות

מבוא

הצהרת פרטיות זו חלה על אתר blueantwireless.com ועל כל הפעילויות העסקיות של BlueAnt Wireless Pty Ltd (ABN 34 107 793 546) וחברות הבת שלה ("BlueAnt") במידה שהן משפיעות או כרוכות באיסוף, השימוש, החשיפה או טיפול במידע אישי. BlueAnt מבינה את החשיבות עבור לקוחותיה ולקוחותיהם של הטיפול הדיסקרטי והסודי במידע האישי שלהם.

המדיניות של BlueAnt היא לציית לדרישות חוק הפרטיות 1988 ועקרונות הפרטיות הלאומיים הכלולים בחוק זה בכל הפעילויות של BlueAnt הכרוכות באיסוף, שימוש, חשיפה וטיפול במידע אישי. בהצהרת פרטיות זו, מידע אישי פירושו מידע או דעה (לרבות מידע או דעה המהווים חלק ממסד נתונים), בין אם נכון ובין אם לאו, ובין אם נרשם בצורה מהותית ובין אם לאו, על אדם שזהותו גלויה, או יכול ניתן לברר באופן סביר, מהמידע או הדעה (מקור: Privacy Act 1988).

אוסף

בין אם עבור BlueAnt או עבור לקוחותיה, BlueAnt תאסוף מידע אישי באמצעים חוקיים והוגנים ולא בצורה פולשנית בלתי סבירה. במידת האפשר, BlueAnt תודיע על המטרה שלשמה היא אוספת מידע אישי ותאסוף מידע אישי הנוגע לאדם בלבד מאותו אדם בלבד.

שימוש וחשיפה

BlueAnt לא תשתמש במידע אישי הנוגע לאדם למטרה אחרת מלבד המטרה העיקרית שלשמה הוא נאסף, אלא אם BlueAnt או הלקוח שלה קיבלו את הסכמת הפרט לשימוש במידע זה לשימוש משני, כגון שיווק ישיר. או לאימות משלוח. אם אין זה מעשי לקבל את הסכמתו של היחיד והאדם הודיע ​​ל-BlueAnt או ללקוחה של BlueAnt את רצונו של הפרט שלא לקבל כל תקשורת שיווקית ישירה נוספת, BlueAnt תפסיק כל תקשורת שיווקית ישירה לאדם. למטרות אימות משלוח, BlueAnt, באמצעות ספק המשלוח שלה, עשויה לספק מספרי מעקב לכתובות דואר אלקטרוני של לקוחות רק כדי למסור את סטטוס העברה של המוצר. מידע אישי שנאסף ו/או מאוחסן עבור לקוח אחד אינו משמש או נחשף ללקוח אחר או לכל צד שלישי אחר.

איכות מידע

BlueAnt תנקוט בכל הצעדים הסבירים כדי להבטיח שהמידע האישי שהיא מחזיקה יהיה מדויק, מלא ומעודכן.

אבטחת מידע

BlueAnt מתגאה בתחכום של מערכות אבטחת הנתונים, הרשתות והנהלים שלה. בפרט כל מסדי הנתונים המתוחזקים על ידי BlueAnt מוגנים על ידי קישורי רשת מאובטחים, המושלמים על ידי חומות אש, הצפנת חומרה ותוכנה, הגנת סיסמאות, הגנה מפני וירוסים ונהלי איכות פנימיים. כל עובדי BlueAnt נדרשים לחתום על התחייבויות סודיות המתפרשות על פרטי הלקוח.

פְּתִיחוּת

לפי דרישה של יחידים, BlueAnt תודיע לאותם אנשים את סוגי המידע האישי שהיא מחזיקה, המטרה שלשמה הוא מוחזק וכיצד BlueAnt אוספת, מחזיקה ומשתמשת במידע זה.

גישה ותיקון

לפי בקשה של אדם פרטי, אך בכפוף לחריגים שנקבעו על ידי עקרונות הפרטיות הלאומיים, BlueAnt או הלקוח שלה שעבורו מוחזק המידע יספקו לאדם גישה למידע האישי שלו ויאפשרו לאותו אדם הזדמנות סבירה לתקן כל אי דיוקים או מידע לא מעודכן. בקשה לגישה למידע האישי המוחזק על ידי BlueAnt לגבי אדם יכול להגיש על ידי אותו אדם אל BlueAnt או, אם צוין כך, ללקוח של BlueAnt. ייתכן שתחול תשלום.

מזהים

BlueAnt לא תשתמש במספרי תיקי מס או מזהים אחרים שהונפקו על ידי הממשלה, מלבד ה-ABN, כדי לזהות רישום של מידע אישי הקשור לאדם פרטי.

אַלמוֹנִיוּת

במידת האפשר, BlueAnt תשמור על אנונימיות של אדם פרטי במאגר מידע אישי, אלא אם זהות האדם נחוצה לביצוע פעילות חוקית.

מידע רגיש ובריאות

BlueAnt תחיל נהלים מחמירים במיוחד על איסוף, שימוש, חשיפה וטיפול בכל מידע אישי הכולל מידע רגיש (כגון מידע הנוגע לגזע, דת, השתייכות פוליטית) או מידע בריאותי (כגון מידע הנוגע למצבו הרפואי של אדם).

הלקוחות של BlueAnt

כספקית המובילה באוסטרליה של מוצרי Bluetooth, BlueAnt תעסיק את לקוחותיה כדי לבצע שירותים שונים שעשויים להיות כרוכים בטיפול במידע אישי. BlueAnt תבקש מלקוחותיה הבטחות שכל המידע האישי כאמור נאסף באופן חוקי ובהתאם לעקרונות הפרטיות הלאומיים וכי הושגו כל ההסכמות הנדרשות לשימוש המיועד באותו מידע אישי.

קבלני משנה

BlueAnt דורשת עמידה קפדנית בעקרונות הפרטיות הלאומיים על ידי כל קבלני המשנה שלה.

יצירת קשר עם BlueAnt

אם יש לך שאלות או הערות לגבי מדיניות הפרטיות והנהלים של BlueAnt, כל בקשות לגישה למידע האישי של אדם המוחזק על ידי BlueAnt וכל פניה כללית בנושא פרטיות, אנא צור איתנו קשר כדי לדון בחששותיך.